Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Zegrzu

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Przejdź do: www.spzegrze.pl

Treść strony

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Zegrzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zegrzu.

Data publikacji strony internetowej: 2021-04-27. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-04-27.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-05-04.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: extranet Joanna Paździerska.

Skróty klawiaturowe

Na niniejszej stronie internetowej dostępne są następujące skróty klawiszowe umożliwiające nawigację bez potrzeby używania urządzeń wskazujących (np. myszki):

 • 0 - wywołanie podstrony zawierającej niniejszą "Deklarację dostępności",
 • 1 - wywołanie strony głównej,
 • 2 - przejście do menu głównego,
 • 3 - przejście do treści strony,
 • 4 - wywołanie podstrony z mapą strony,
 • 5 - przejście do wyszukiwarki,
 • 6 - przejście do ułatwienia dostępności,
 • 8 - wywołanie strony w wersji graficznej.

Sposób użycia klawiszy dostępu jest zależny od posiadanego systemu operacyjnego:

 • Windows
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Edge / Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • Linux
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • macOS
  • Safari: Ctrl + litera/cyfra
  • Mozilla Firefox: Shift + Ctrl + litera/cyfra
  • Opera: Ctrl + Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Ctrl + Option + litera/cyfra

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Małgorzata Paliszewska, sekretariat@spzegrze.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 22 765 40 80. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Dojazd do szkoły możliwy jest od ul. Warszawskiej (droga krajowa nr 61). Od strony ul. Groszkowskiego możliwe jest jedynie dojście piesze (przed furtką znajdują schody).
 2. Główne wejście wyposażone jest w drzwi przystosowane do przejazdu na wózku inwalidzkim oraz pochylnię. Szkołą mieści się w budynku piętrowym. Na parterze znajduje się m. in. sekretariat szkoły oraz toaleta dla osób niepełnosprawnych. Szkoła nie posiada windy. W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich.
 3. Szkoła posiada pochylnie przy wejściu głównym oraz pętlę indukcyjną. Nie posiada platform oraz informacji głosowych.
 4. Na parkingu znajduje się jedno, wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 5. Istnieje możliwość wstępu z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.
 6. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Metryka

 • opublikował: Andrzej Borkowski
  data publikacji: 2023-01-23 09:22
 • zmodyfikował: Andrzej Borkowski
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-25 07:45

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8694
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-12-02 12:11:31